Zarządzenie Burmistrza nr 885/265/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok