Zarządzenie Burmistrza nr 883/263/12 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki)rachunkowości dla Urzędu Miasta Mikołów.