Zarządzenie Burmistrza nr 881/261/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę