Zarządzenie Burmistrza nr 880/260/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę