Zarządzenie Burmistrza nr 879/259/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę