Zarządzenie Burmistrza nr 877/257/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę