Zarządzenie Burmistrza nr 874/254/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok