Zarządzenie Burmistrza nr 857/237/12 w sprawie Zarządzenie Burmistrza nr 856/236/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok