Zarządzenie Burmistrza nr 849/229/12 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.