Zarządzenie Burmistrza nr 847/227/12 w sprawie powierzenia Zarządowi Szkół i PrzedszkoliMikołowskich realizacji projektu pn. „Indywidualizacjanauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.