Zarządzenie Burmistrza nr 846/226/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę