Zarządzenie Burmistrza nr 842/222/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok