Zarządzenie Burmistrza nr 841/221/12 w sprawie konsultacji projektu Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.