Zarządzenie Burmistrza nr 836/216/12 w sprawie zmian w  Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Mikołowa wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 777/127/09 z dnia 12 czerwca 2009 r.