Zarządzenie Burmistrza nr 834/214/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok