Zarządzenie Burmistrza nr 832/212/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok