Zarządzenie Burmistrza nr 830/210/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok