Zarządzenie Burmistrza nr 824/204/12 w sprawie zzmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok