Zarządzenie Burmistrza nr 822/202/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok