Zarządzenie Burmistrza nr 817/197/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok