Zarządzenie Burmistrza nr 815/195/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok