Zarządzenie Burmistrza nr 812/192/12 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy