Zarządzenie Burmistrza nr 809/189/12 w sprawie zzmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok