Zarządzenie Burmistrza nr 808/188/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok