Zarządzenie Burmistrza nr 806/186/12 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych.