Zarządzenie Burmistrza nr 805/185/12 w sprawiepowołania Komitetu Organizacyjnego.