Zarządzenie Burmistrza nr 804/184/12 w sprawie powołania Komisji przetargowej.