Zarządzenie Burmistrza nr 801/181/12 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok