Zarządzenie Burmistrza nr 800/180/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę