Zarządzenie Burmistrza nr 799/179/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę