Zarządzenie Burmistrza nr 796/176/12 w sprawie wyznaczenia Urzędu Miasta w Mikołowie jako właściwego do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz podległych samorządowych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury: