Zarządzenie Burmistrza nr 795/175/12 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.