Zarządzenie Burmistrza nr 791/171/12 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok