Zarządzenie Burmistrza nr 788/168/12 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok