Zarządzenie Burmistrza nr 787/167/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę