Zarządzenie Burmistrza nr 786/166/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętych pod drogę.