Zarządzenie Burmistrza nr 784/164/12 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kulturyza  2011 rok .