Zarządzenie Burmistrza nr 782/162/12 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok