Zarządzenie Burmistrza nr 781/161/12 w sprawie zzmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok