Zarządzenie Burmistrza nr 780/160/12 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok