Zarządzenie Burmistrza nr 778/158/12 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok