Uchwała nr XVIII/324/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2012 rok.