Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 774/154/2012 w sprawie:procedury obiegu wniosków o udostępnienie informacji publicznej.