Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 773/153/2012 w sprawie: terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.