Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 770/150/12 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok