Uchwała nr XVII/323/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów poprzez wniesienie środków pieniężnych do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., w której Gmina Mikołów jest jedynym wspólnikiem w celu podwyższenia kapitału tej Spółki.