Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 763/143/12 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok