Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 760/140/12 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok