Uchwała nr XVII/321/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. K. Prusa.