Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 752/132/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok